Źasedání ZM Stárkov - 30. 11. 2016 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Pondělí, 30 Leden 2017 23:39

Program z pozvánky na zasedání:

 

  1. Projednání rozpočtových opatření Města Stárkova.
  2. Projednání rozpočtového provizoria města na rok 2017.
  3. Sestavení inventarizačních komisí.
  4. Stanovení ceny vodného u městského vodovodu ve Chlívcích na rok 2017.
  5. Stanovení ceny stočného u městské splaškové kanalizace ve Stárkově na rok 2017.
  6. Projednání žádosti o dotaci na projekt „Systém separace odpadu ve městě Stárkov“ z prostředků OPŽP na základě 41. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020“ prioritní osy 3, investiční priority 1, SC 3.2: Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů – Systémy pro separaci/oddělený sběr komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu – podporovaná aktivita 3.2.1. – Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů.
  7. Projednání žádosti o finanční podporu TJ Sokol Stárkov, z.s.
  8. Poskytnutí účelově vázané zápůjčky ze strany Města Stárkova jako vypůjčitele na stavbu „ Vodovodu k rodinným domům na Solovicích“, firmě VAK Náchod a.s. jako vydlužitelce, která zabezpečí stavbu včetně projektu v plném rozsahu.
  9. Různé

Zápis ze zasedání 30. 11. 2016

Videa:

1. část

2. část

3. část

4. část

5. část

6. část

 
© 2019 Město Stárkov
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.